Micro Rack พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

Micro Rack, ชั้นจัดเก็บในโรงงาน, พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.


Micro Rack  ดูเพิ่มเติม...คลิก

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กที่ออกแบบมาให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 300 กิโลกรัมต่อชั้น เหมาะสำหรับการวางสินค้าประเภทกล่องหรือชิ้น โดยสามารถใช้งานร่วมกับกล่องอะไหล่พลาสติกเพื่อสะดวกในการแบ่งสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดการคลังสินค้าขนาดของไมโครแร็คมีหลากหลายขนาดด้วยกันตามความเหมาะสมในการใช้งาน

การเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นจัดเก็บสินค้า  อุปกรณ์ในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางอุตสาหกรรม หรือ ชั้นจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม ชื่อทางภาษาอังกฤษคือ RACK ซึ่งเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ มีคานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นพาเลท เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง ซึ่งจะต้องใช้รถยกไฮดรอลิกช่วยยกสินค้าไปวางบนคานของชั้นวางในระดับต่างๆ การเลือกใช้งานจึงมีปัจจัยสำคัญหลายด้าน ดังนี้

1. ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บในชั้นวางสินค้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการจัดเก็บสินค้า จึงควรวิเคราะห์ว่าสินค้าเป็นสินค้าชนิดใด มีขนาดและน้ำหนักของสินค้าเป็นอย่างไร

2. ชนิดและขนาดของพาเลท ข้อควรคำนึงสำหรับพาเลทคือจะต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ และต้องคำนึงถึงการจัดวางบนชั้นวางว่าจะวางในลักษณะใด แนวกว้าง แนวยาว และแนวลึกเป็นอย่างไร

3. พื้นที่ของคลังสินค้า ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าเป็นอีกปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกชั้นวาง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด ขนาดของทางเข้าออก ความสูงของเพดาน

4. ชนิดของรถยก ชนิดของรถยกที่ใช้ควรเป็นรถยกที่มีความสามารถในการยกน้ำหนัก และต้องสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่บนพาเลทได้ นอกจากนี้รถยกควรที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าในพื้นที่ที่คลังสินค้ามีได้ ไม่แคบไป สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก

 

Micro Rack

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

Micro Rack


 

 

สินค้าของ บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า จำหน่ายตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ระบบชั้นจัดเก็บสินค้าอาทิ กันชนเสา พาเลท ตู้สินค้า

บริการออกแบบระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ออกแบบระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บสินค้า กันชนเสา พาเลท ชั้นพาเลท ตู้สินค้า ชั้นวางของ

บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ระบบจัดเก็บสินค้า ชั้นวางสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นสต็อกสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตู้เก็บสินค้าอุตสาหกรรม Racking System, Rackarmour กันกระแทก ชั้นวงในคลังสินค้า

จำหน่ายระบบจัดเก็บสินค้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบจัดเก็บสินค้า ผู้ผลิตชั้นวางสินค้า ชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ตัวแทนจำหน่ายหลัก ระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้า ชั้นสินค้า กันชนเสา ออกแบบชั้นวางสินค้า ชั้นสต็อกสินค้า ตู้สินค้า ตู้สำนักงาน  พาเรท พาเลท ชั้นวางของ  ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง ชั้นสต๊อกสินค้า ชั้นเก็บสินค้า ระบบคลังสินค้า สร้างคลังสินค้า

สินค้าของ บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า จำหน่ายตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ระบบชั้นจัดเก็บสินค้าอาทิ กันชนเสา พาเลท ตู้สินค้า

บริการออกแบบระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ออกแบบระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บสินค้า กันชนเสา พาเลท ชั้นพาเลท ตู้สินค้า ชั้นวางของ

การเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นจดเก็บสินค้า 

อุปกรณ์ในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นจัดเก็บในโรงงาน หรือ ชั้นจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม ชื่อทางภาษาอังกฤษคือ RACK ซึ่งเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ มีคานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นพาเลท เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง ซึ่งจะต้องใช้รถยกไฮดรอลิกช่วยยกสินค้าไปวางบนคานของชั้นวางในระดับต่างๆ การเลือกใช้งานจึงมีปัจจัยสำคัญหลายด้าน ดังนี้

1. ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บในชั้นวางสินค้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการจัดเก็บสินค้า จึงควรวิเคราะห์ว่าสินค้าเป็นสินค้าชนิดใด มีขนาดและน้ำหนักของสินค้าเป็นอย่างไร

2. ชนิดและขนาดของพาเลท ข้อควรคำนึงสำหรับพาเลทคือจะต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ และต้องคำนึงถึงการจัดวางบนชั้นวางว่าจะวางในลักษณะใด แนวกว้าง แนวยาว และแนวลึกเป็นอย่างไร

3. พื้นที่ของคลังสินค้า ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าเป็นอีกปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกชั้นวาง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด ขนาดของทางเข้าออก ความสูงของเพดาน

4. ชนิดของรถยก ชนิดของรถยกที่ใช้ควรเป็นรถยกที่มีความสามารถในการยกน้ำหนัก และต้องสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่บนพาเลทได้ นอกจากนี้รถยกควรที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าในพื้นที่ที่คลังสินค้ามีได้ ไม่แคบไป สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก

บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด  จำหน่ายและให้คำปรึกษาระบบจัดเก็บสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับโรงงานที่ต้องการจัดสร้างคลังสินค้า สต็อกสินค้า ชั้นจัดเก็บสินค้า ตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม

DRIVE IN RACK
DRIVE IN RACK ชั้นวางสินค้าแบบอุโมงค์จะประกอบด้วยบล็อกของชั้นที่วางเรียงต่อกันขึ้นไปได้ถึง 10 เมตร โดย ไม่มีแกนกั้นบล็อคที่ต่อขึ้นไป รถบรรทุกสามารถขับเข้าไปตรงกลางของบล็อกที่อยู่ระหว่างเสาด้านหน้าเพื่อบรรทุกพาเล็ทได้เนื่องจากชั้นวางแบบนี้ไม่ต้องใช้คานแบบไขว้ที่กั้น ทางเข้าไว้ โดยพาเล็ทจะถูกรองรับทั้งด้านซ้ายและขวาโดยรางที่ยาวต่อกันซึ่งยื่นออกจากเสาในระดับเดียวกับพาเล็ท

 

สนใจติดต่อ

 

พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

 

2,4 ร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 

peak-storage.thailandpocketpages.com

 

peak-storage.in.th

 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2737-5530

 

เบอร์โทรสาร 0-2737-5545

 

E-mail support@peakstorage.co.th

Micro Rack พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

Micro Rack, ชั้นจัดเก็บในโรงงาน, พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.


Micro Rack  ดูเพิ่มเติม...คลิก

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กที่ออกแบบมาให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 300 กิโลกรัมต่อชั้น เหมาะสำหรับการวางสินค้าประเภทกล่องหรือชิ้น โดยสามารถใช้งานร่วมกับกล่องอะไหล่พลาสติกเพื่อสะดวกในการแบ่งสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดการคลังสินค้าขนาดของไมโครแร็คมีหลากหลายขนาดด้วยกันตามความเหมาะสมในการใช้งาน

การเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นจัดเก็บสินค้า  อุปกรณ์ในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางอุตสาหกรรม หรือ ชั้นจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม ชื่อทางภาษาอังกฤษคือ RACK ซึ่งเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ มีคานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นพาเลท เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง ซึ่งจะต้องใช้รถยกไฮดรอลิกช่วยยกสินค้าไปวางบนคานของชั้นวางในระดับต่างๆ การเลือกใช้งานจึงมีปัจจัยสำคัญหลายด้าน ดังนี้

1. ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บในชั้นวางสินค้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการจัดเก็บสินค้า จึงควรวิเคราะห์ว่าสินค้าเป็นสินค้าชนิดใด มีขนาดและน้ำหนักของสินค้าเป็นอย่างไร

2. ชนิดและขนาดของพาเลท ข้อควรคำนึงสำหรับพาเลทคือจะต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ และต้องคำนึงถึงการจัดวางบนชั้นวางว่าจะวางในลักษณะใด แนวกว้าง แนวยาว และแนวลึกเป็นอย่างไร

3. พื้นที่ของคลังสินค้า ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าเป็นอีกปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกชั้นวาง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด ขนาดของทางเข้าออก ความสูงของเพดาน

4. ชนิดของรถยก ชนิดของรถยกที่ใช้ควรเป็นรถยกที่มีความสามารถในการยกน้ำหนัก และต้องสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่บนพาเลทได้ นอกจากนี้รถยกควรที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าในพื้นที่ที่คลังสินค้ามีได้ ไม่แคบไป สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก

 

Micro Rack

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

Micro Rack


 

 

สินค้าของ บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า จำหน่ายตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ระบบชั้นจัดเก็บสินค้าอาทิ กันชนเสา พาเลท ตู้สินค้า

บริการออกแบบระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ออกแบบระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บสินค้า กันชนเสา พาเลท ชั้นพาเลท ตู้สินค้า ชั้นวางของ

บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ระบบจัดเก็บสินค้า ชั้นวางสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นสต็อกสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตู้เก็บสินค้าอุตสาหกรรม Racking System, Rackarmour กันกระแทก ชั้นวงในคลังสินค้า

จำหน่ายระบบจัดเก็บสินค้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบจัดเก็บสินค้า ผู้ผลิตชั้นวางสินค้า ชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ตัวแทนจำหน่ายหลัก ระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้า ชั้นสินค้า กันชนเสา ออกแบบชั้นวางสินค้า ชั้นสต็อกสินค้า ตู้สินค้า ตู้สำนักงาน  พาเรท พาเลท ชั้นวางของ  ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง ชั้นจัดเก็บสินค้า ชั้นสต๊อกสินค้า ชั้นเก็บสินค้า ระบบคลังสินค้า สร้างคลังสินค้า

สินค้าของ บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า จำหน่ายตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ระบบชั้นจัดเก็บสินค้าอาทิ กันชนเสา พาเลท ตู้สินค้า

บริการออกแบบระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ออกแบบระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บสินค้า กันชนเสา พาเลท ชั้นพาเลท ตู้สินค้า ชั้นวางของ

การเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นจดเก็บสินค้า 

อุปกรณ์ในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางอุตสาหกรรม หรือ ชั้นจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม ชื่อทางภาษาอังกฤษคือ RACK ซึ่งเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ มีคานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นพาเลท เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง ซึ่งจะต้องใช้รถยกไฮดรอลิกช่วยยกสินค้าไปวางบนคานของชั้นวางในระดับต่างๆ การเลือกใช้งานจึงมีปัจจัยสำคัญหลายด้าน ดังนี้

1. ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บในชั้นวางสินค้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการจัดเก็บสินค้า จึงควรวิเคราะห์ว่าสินค้าเป็นสินค้าชนิดใด มีขนาดและน้ำหนักของสินค้าเป็นอย่างไร

2. ชนิดและขนาดของพาเลท ข้อควรคำนึงสำหรับพาเลทคือจะต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ และต้องคำนึงถึงการจัดวางบนชั้นวางว่าจะวางในลักษณะใด แนวกว้าง แนวยาว และแนวลึกเป็นอย่างไร

3. พื้นที่ของคลังสินค้า ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าเป็นอีกปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกชั้นวาง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด ขนาดของทางเข้าออก ความสูงของเพดาน

4. ชนิดของรถยก ชนิดของรถยกที่ใช้ควรเป็นรถยกที่มีความสามารถในการยกน้ำหนัก และต้องสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่บนพาเลทได้ นอกจากนี้รถยกควรที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าในพื้นที่ที่คลังสินค้ามีได้ ไม่แคบไป สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก

บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด  จำหน่ายและให้คำปรึกษาระบบจัดเก็บสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับโรงงานที่ต้องการจัดสร้างคลังสินค้า สต็อกสินค้า ชั้นจัดเก็บสินค้า ตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม

DRIVE IN RACK
DRIVE IN RACK ชั้นวางสินค้าแบบอุโมงค์จะประกอบด้วยบล็อกของชั้นที่วางเรียงต่อกันขึ้นไปได้ถึง 10 เมตร โดย ไม่มีแกนกั้นบล็อคที่ต่อขึ้นไป รถบรรทุกสามารถขับเข้าไปตรงกลางของบล็อกที่อยู่ระหว่างเสาด้านหน้าเพื่อบรรทุกพาเล็ทได้เนื่องจากชั้นวางแบบนี้ไม่ต้องใช้คานแบบไขว้ที่กั้น ทางเข้าไว้ โดยพาเล็ทจะถูกรองรับทั้งด้านซ้ายและขวาโดยรางที่ยาวต่อกันซึ่งยื่นออกจากเสาในระดับเดียวกับพาเล็ท

 

สนใจติดต่อ

 

พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

 

2,4 ร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 

peak-storage.thailandpocketpages.com

 

peak-storage.in.th

 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2737-5530

 

เบอร์โทรสาร 0-2737-5545

 

E-mail support@peakstorage.co.th

สีน้ำมันอะคริลิค พีพี ซุปเปอร์โกลด์ เนื้อผงสีทอง โปรเท็ก เพ้นท์ บจก.

สีน้ำมันอะคริลิค พีพี ซุปเปอร์โกลด์ เนื้อผงสีทอง,

 

จำหน่ายและผลิตสีอุตสาหกรรมคุณภาพ, โปรเท็ก เพ้นท์ บจก.


            สีน้ำมันอะคริลิค พีพี ซุปเปอร์โกลด์ เนื้อผงสีทองคุณภาพสูงจากยุโรป ให้ความแวววาว ระยิบระยับ ประดุจทองคำแท้ เนื้อทองยึดเกาะวัสดุได้ดีเยี่ยมใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ได้กับวัสดุ ประเภท อัลลอยด์ เหล็ก สังกะสี สแตนเลส ดูเพิ่มเติม...คลิก

คุณสมบัติพิเศษ ให้ความเงางามระยิบระยับของสีทองมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความระยิบระยับที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ให้การเกาะยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

สีน้ำมันอะคริลิค สีทาบ้านหรือสีอะคริลิก เป็นผลิตภัณฑ์สีสำหรับทาบ้านทาอาคารที่จำเป็นสำหรับบ้านที่สร้างใหม่หรือทาสีบ้านเก่า เพื่อให้บ้านมีความสวยงาม และรักษาพื้นผิวจากลม ความชื้น แสง และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ชนิดของสีในงานก่อสร้าง

1. สีสีน้ำมันหรือสีเคลือบเงา เป็นสีที่ใช้ตัวทำละลายเป็นส่วนผสมหรือทำให้เจือจาง เช่น ทินเนอร์ นิยมใช้ทาเคลือบงานไม้ งานโลหะ เพื่อทำให้พื้นผิวมีความสวยงาม มีความเงางาม และรักษาสภาพพื้นผิวให้คงทน

2. สีพลาสติกหรือสีอะคริลิก สีชนิดนี้มักใช้น้ำเป็นตัวทำละลายหรือส่วนผสมเพื่อใช้เกิดการเจือจางก่อนใช้งาน ใช้สำหรับทาเคลือบพื้นปูน พื้นคอนกรีต รวมถึงกระเบื้อง เพื่อให้เกิดสีสวยงาม และรักษาสภาพพื้นผิว ชนิดผลิตภัณฑ์สีทาบ้าน แบ่งออกเป็น

3 ชนิด คือ

1. สีทาภายนอก เป็นสีจริงสำหรับทาทับส่วนผนังที่อยู่ภายนอกบ้านหลังทาสีรองพื้นแล้วเพื่อให้เกิดสีตามโทนสีที่ต้องการ สีภายนอกจึงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อนแสงแดด แรงลม ความชื้น และภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดี ด้วยโมเลกุลสีที่มีขนาดเล็ก สามารถยึดเกาะพื้นผิวผนังได้ดี

– ปกปิดรอยแตกร้าว รอยแตกลอยงา ด้วยโมเลกุลสีที่มีความยืดหยุ่น สามารถหดกลับตามสภาพโครงสร้าง และจากความร้อนได้ดี

– ป้องกันน้ำซึมผ่าน ป้องกันพื้นผิวซีเมนต์ และเหล็กจากน้ำฝน และความชื้นได้ดี

– เนื้อสีลื่น เป็นเงา ไม่จับฝุ่นง่าย

– ขัดหรือทำความสะอาดรอยเลอะหรือความสกปรกออกได้ง่ายโดยไม่ทำลายเนื้อสีให้เสียหาย

– ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำได้ดีด้วยสารเติมแต่งหากสัมผัสกับน้ำฝนหรือความชื้น

– ทนต่อสภาพความร้อน รังสี เนื้อสีไม่ลุดลอกหรือซีดจางง่าย

2. สีทาภายใน เป็นสีจริงสำหรับทาทับส่วนผนังที่อยู่ภายในบ้านหลังทาสีรองพื้นแล้วเพื่อให้เกิดสีตามโทนสีที่ต้องการ สีทาภายในจึงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– เนื้อสีมีความละเอียดเป็นเงางาม

– เนื้อสีเป็นเงา สามารถเช็ดทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน รอยด่างดำได้ง่าย และทนต่อแรงถูขัด

– ป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย และคราบหมองคล้ำที่เกิดจากเชื้อรา

– ปราศจากกลิ่นฉุน กลิ่นสารระเหยที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อาศัยหรือทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

3. สีทารองพื้น เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทารองพื้นในงานปูนที่ฉาบเสร็จก่อนที่จะใช้ยาจริงทั้งสีทาภายนอกหรือสีทาภายในทาทับให้เกิดสีตามโทนสีที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์นี้เหมือนกับสีทาภายนอก และสีทาภายใน แต่ต่างที่ชนิดของกาว และส่วนผสมที่มากกว่า ซึ่งจะมีลักษณะทนต่อสภาพความเป็นด่างได้ดีเนื่องจากเป็นส่วนที่สัมผัสกับปูน นอกจากนั้นควรมีคุณสมบัติเหมือนกับสีทาภายในหรือภายนอกในบางประการ สีชนิดนี้มักใช้สไตรีนผสมกับอะคริลิก

 

สีน้ำมันอะคริลิค พีพี ซุปเปอร์โกลด์ เนื้อผงสีทอง

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

สีน้ำมันอะคริลิค พีพี ซุปเปอร์โกลด์ เนื้อผงสีทอง

 

 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โปรเท็ก เพ้นท์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม สีน้ำมันอุตสาหกรรม
 
             ผู้ผลิต และ จำหน่ายสีอุตสาหกรรม สีน้ำมันอุตสาหกรรม สีรองพื้นกันสนิม สีชุบเหล็ก สีน้ำอะคริลิค สีน้ำมันเคลือบเงา สีใช้สำหรับทารถเข็นปูน สีสำหรับนั่งร้าน สีใช้สำหรับชุบเหล็ก และ สีทาบ้าน ด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชืพในด้านการผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

- สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายนอก-ภายใน ให้ความยึดเกาะที่แน่นหนาเป็นพิเศษ ดั่งเป็นเกาะปกป้องพื้นผิวในปูนทั้งชั้นนอกและชั้นใน ให้ความทนทาน ทนแดด ทนฝน ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และยังต้านทานเชื้อราและตะใคร่น้ำ เหมาะสำหรับผู้ต้องการความทนทานในสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเรา

- สีน้ำมันเคลือบเงา พีพี เป็นสีเคลือบที่ให้ความเงางามและความคงทนสูง ใช้ทาเพื่อตกแต่งและป้องกัน ผิววัสดุที่เคลือบทั้งภายนอก และภายใน เหมาะสำหรับทาวัสดุที่เป็นโลหะ โครงเหล็ก ไม้ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้

- สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก พีพี เป็นสีรองพื้นกันสนิมเหล็กเรดอ๊อกไซด์ ใช้สำหรับกันสนิมเหล็ก ให้การยึดเกาะได้ดี แห้งเร็ว ให้ความทนทาน ป้องกันสนิม ควรทาทับด้วยสีน้ำมันอะคริลิค พีพี

- สีน้ำมันอะคริลิค พีพี ซุปเปอร์โกลด์ สีอุตสาหกรรม เนื้อผงสีทองคุณภาพสูงจากยุโรป ให้ความแวววาว ระยิบระยับ ประดุจทองคำแท้ เนื้อทองยึดเกาะวัสดุได้ดีเยี่ยมใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ได้กับวัสดุ ประเภท อัลลอยด์ เหล็ก สังกะสี สแตนเลส

 

สนใจติดต่อ

 

โปรเท็ก เพ้นท์ บจก.

 

96 บางแค ซอย 1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม 10160

 

pp-paint.thailandpocketpages.com

 

www.pp-paint.com

 

เบอร์โทรศัพท์ 02-413-3849, 091-809-7878

 

เบอร์โทรสาร 02-801-1548

 

E-mail ooan111@hotmail.com

ชุบซิงค์ รุ่งเรืองดี เพลทติ้ง บจก.

 

รุ่งเรืองดี เพลทติ้ง บจก.          บริการรับชุบโลหะ ชุบซิงค์ มีโรงงานชุบโลหะชุบซิงค์ ในระบบชุบอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โรงชุบโลหะของเรา รับชุบโลหะ ซิงค์นิเกิล ซิงค์ดำ รับชุบซิงค์ ซุบซิงค์เขียวขี้ม้า ชุบดีบุกอโนไดซ์ ชุบอลูมิเนียม ชุบนิเกิล ชุบซิงค์ขาว ชุบซิงค์สีรุุ้ง ชุบซิงค์ บริการชุบโลหะ บริการชุบ EDP ชุบซิงค์แบบแขวน ชุบซิงค์ Cr3+ สีขาว สีรุ้ง สีดำ ชุบซิงค์แบบกลิ้ง แบบแขวน และออโต้  ชุบซิงค์แบบถังกลิ้ง บริการด่วนในเขตพื้นที่สมุทรปราการ อาทิ เทพารักษ์ แพรกษา บางพลี บางเสาธง กิ่งแก้ว บางนาตราด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู พระประแดง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ร่มเกล้า ฉลองกรุง สุวินทวงศ์ ฉะเชิงเทรา เป็นต้น เราพร้อมรับงาน Outsource งานเร่งด่วน งานปริมาณมาก โรงงานใช้ทคโนโลยีการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า คุณภาพงานชุบตามความต้องการของลูกค้า ชุบคุณภาพ หรือชุบแบบต้นทุนต่ำ เราทำได้ โทรหาเราได้ทุกวัน 08-9948-8420 08-1441-8265

 

 


 

 

 

 

- บริการรับชุบโลหะ ชุบซิงค์ ซิงค์นิเกิล ซิงค์ดำ บริการชุบทั้งโครม3 CR3 ชุบซิงค์ และ EDP รับชุบซิงค์ขาว ชุบซิงค์รุ้ง ชุบซิงค์ดำ ชุบซิงค์เขียวขี้ม้า ชุบดีบุกอโนไดซ์ ชุบอลูมิเนียม ชุบนิเกิล ชุบโครเมี่ยม ชุบซิงค์นิเกิล ชุบซิงค์เหล็ก โรงงานชุบซิงค์ สี CR3+ ชุบซิงค์เหล็ก บริการรับชุบโลหะ ชุบซิงค์ด้วยไฟฟ้า ทั้งระบบกลิ้งและระบบแขวน เพื่อความสวยงามและป้องกันสนิม

- รับชุบซิงค์สีขาว รับชุบซิงค์สีฟ้า รับชุบซิงค์สีรุ้ง รับชุบซิ้งค์แบบกลิ้ง รับชุบซิ้งค์แบบแขวน บริการรับชุบซิ้งค์ทุกประเภท ด้วยเครื่องชุบระบบออโตเมติกที่ทันสมัย รับซ่อม สร้าง อะไหล่ เครื่องชุบ ทุกชนิด รับชุบซิงค์ ชุบโลหะในเขตสมุทรปราการ ชุบซิ้งค์ในเขตสมุทรปราการ

- รับงานงานสั่งทำ ตามออเดอร์ในปริมาณมาก รับงานใน หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ทั่ว กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ให้บริการโดยช่างผู้ชำนาญงานมากประสบการณ์ ราคาและคุณภาพงานตามความต้องการของลูกค้า สามารถโทรสอบถามเบื้องต้นได้ไม่เสียค่าบริการในการตอบข้อซักถามของลูกค้า

เครื่องติดฉลากสินค้า

 
เครื่องติดฉลาก, จำหน่ายเครื่องติดฉลากสินค้า, ผลิตเครื่องติดฉลากสินค้า, เครื่องติดฉลากอัตโนมัติ เครื่องติดสติ๊กเกอร์
พี แอนด์ ที ออโต เมชั่น ซิสเท็ม บจก.


เครื่องติดสเกอร์ หรือติดฉลากรอบขวดแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับขวดแก้ว หรือพลาสติกแบบกลม หรือชิ้นงานรูปทรงกระบอก สามารถทำงานแบบตัวเดียว หรือเชื่อมต่อเข้าระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบ(Full Automatic)


Model PT-ZB- 200 เครื่องติดฉลากสินค้า สำหรับขวดหรือ บรรจุภัณฑ์ รูปทรงกลม เครื่องปิดฉลากสินค้า, เครื่องปิดสติ๊กเกอร์, เครื่องแปะฉลาก, เครื่องแปะสติ๊กเกอร์, เครื่องติดฉลากสินค้า,เครื่องติดสติ๊กเกอร์,ฉลากขวด,ฉลากสินค้า

เราผลิตและจำหน่าย เครื่องปิดฉลากสินค้า เครื่องปิดสติ๊กเกอร์, เครื่องแปะฉลาก, เครื่องแปะสติ๊กเกอร์, เครื่องติดฉลาก,เครื่องติดสติ๊กเกอร์,ฉลากขวด โดยเรามีสินค้าให้ท่านได้เลือก 3 รุ่นด้วยกัน ได้แก่

  • Model:PT-MT-500 เครื่องติดฉลาก สำหรับขวดหรือ บรรจุภัณฑ์ รูปทรงสี่เหลี่ยม

  • Model:PT-ZB- 300 เครื่องติดฉลาก แนวนอน

  • Model:PT-ZB- 200 เครื่องติดฉลาก สำหรับขวดหรือ บรรจุภัณฑ์ รูปทรงกลม

  •  
 

นี่คือภาพโฆษณาที่ลงหนังสือ The Catalogue 2018
ท่านสามารถขอรับหนังสือได้ที่สำนักงาน
หรือดาวน์โหลด E-book ได้ที่นี่ >>>Click<<<บริษัท พี แอนด์ ที ออโต เมชั่น ซิสเท็ม จำกัด ( P&T AUTO MATION SYSTEM CO.,LTD) จำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม เช่น เครื่องแพ็คยา เครื่องรัดกล่อง เครื่องพันพาเลท เครื่องห่อแนวนอน/แนวตั้ง เครื่องบรรจุแนวนอน/แนวตั้ง เครื่องขึ้นรูปกล่อง เครื่องแวคคั่ม เครื่องอบฟิล์มหด เครื่องซีลปากถุงทุกชนิด เครื่องปั๊มวันที่ และอะไหล่ของเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์รวมถึงงานบริการก่อนและหลังการขายเรามีบริการออกแบบไลน์ผลิตในงานอุตสหกรรมทุกชนิด เช่น ระบบสายพานลำเรียง ทำงานร่วมกับเครื่องรัดสาย เครื่องพันฟิล์มยืด หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และอื่นๆ เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยให้บริการจำหน่าย body robot, controller robot, rv gear และอื่นๆสนใจติดต่อ
พี แอนด์ ที ออโต เมชั่น ซิสเท็ม บจก.
40/1 ห้อง B หมู่ 12 เครื่องบรรจุสินค้าลงกล่อง ซ.หลวงแพ่ง ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : +662 0443 799
โทรสาร : +662 0443 799
อีเมล : ptautomationsystem@gmail.com
ptautomationsystem.com
ptautomationsystem.brandexdirectory.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15